Refektarz Domu Królewskiego w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach zaprasza na Warsztaty z rękodzieła – kartki, pocztówki wielkanocne.