loga-unijne-3

VI PIELGRZYMKĘ – SYMPOZJUM PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH PODOPIECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza na
VI Pielgrzymkę – Sympozjum pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych pn. „Św. Brat Albert Chmielowski wczoraj i dziś”
Top