Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza na
VI Pielgrzymkę – Sympozjum pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych pn. „Św. Brat Albert Chmielowski wczoraj i dziś”