loga-unijne-3

POKAMEDULSKI KLASZTOR DAWNIEJ I DZIŚ

Film promocyjny prezentujący efekty realizacji projektu:

Pokamedulski Klasztor w Wigrach Kolebką Dziedzictwa Narodowego Suwalszczyzny w ramach działania 8.3 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego 2014-2020

Top