Dokumentacja fotograficzna z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 31.07.2021r. Był to czwarty koncert w wykonaniu zespołu Trio A’tre pod kierownictwem P. Cezarego Gójskiego z repertuarem niepodległościowym.

Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – Ojczyzna Bohaterów”, który jest Dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.