REKOLEKCJE

13-16.XI.2018 r. – Rekolekcje kapłańskie

Zapraszamy wszystkich kapłanów na rekolekcje podczas których będziemy szukać mądrości Bożej w słowie Bożym, w Adoracji Najświętszego Sakramentu, w opiece naszej Niepokalanej Matki i w świadectwie świętych Kościoła. Rekolekcje prowadzi ks. Stanisław Garncarek Program Rekolekcji

Read More →

Read More →

23-25 XI 2018 r. – Rekolekcje dla kobiet

„Kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?” (Est 4,14). Tegoroczne rekolekcje dla kobiet na wzgórzu wigierskim pod opieką Najświętszej Maryi Panny skupiają się na postaci biblijnej Estery. Korzystając z zasobów naszej katolickiej wiary i tradycji będziemy się pochylać nad postawą i powołaniem Estery, osoby wybranej przez Boga w celu […]

Read More →

Read More →

30 XI – 2 XII 2018 r. – Rekolekcje dla leśników i myśliwych

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1:1) – to temat naszych tegorocznych rekolekcji dla leśników. Czego możemy się nauczyć od św. Józefa? Niewątpliwie miłości do Boga, rodziny i ojczyzny. Z tych trzech wymiarów naszego życia będziemy rozliczeni w dzień Sądu Ostatecznego na spotkaniu z Chrystusem Królem. Czy jesteśmy […]

Read More →

Read More →

3.07 / 7.08 / 4.09 / 2.10 / 6.11 / 4.12.2018 – Wtorki z Biblią

Od czasu pontyfikatu świętego Jana Pawła II Pismo święte cieszy się co raz większym zainteresowaniem wśród wiernych. Adhortacja Benedykta XVI o słowie Bożym (Verbum Domini) oraz jego arcydzieło Jezus z Nazaretu utwierdzają nas w przekonaniu, że w słowie Bożym posiadamy niewyczerpalny skarb, który pomaga nam lepiej zrozumieć, jaki jest sens i cel naszego życia. Ten […]

Read More →

Read More →

3 XI 2018r. – Dzień skupienia dla świeckiego instytutu Maryi służebnicy Pańskiej

Osoby należące do świeckiego instytutu Maryi służebnicy Pańskiej uczestniczą w regularnych dniach skupienia dla pogłębienia swojej duchowości. W listopadzie tego rodzaju dzień skupienia będzie miał miejsce w Wigrach, aby pod opieką Matki Najświętszej Niepokalanej umocnić swoją przynależność do Chrystusa w ramach powołania do życia konsekrowanego w świecie.

Read More →

Read More →

26-28 X 2018 r. – Rekolekcje dla małżeństw

„Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości” (Tb 8,7). Podczas naszych rekolekcji małżeńskich będziemy rozważać wybrane zagadnienia z Księgi Tobiasza. Przyjdź i zaczerpnij mądrości ze słowa Bożego, aby odkryć na nowo zamysł i wolę Bożą dla życia małżeńskiego opartego na katolickiej wizji małżeństwa. Zaczerpnij z wielkiej ciszy i spokoju na wzgórzu wigierskim, […]

Read More →

Read More →

12-14 X 2018 r. – Rekolekcje dla lekarzy i pracowników służby zdrowia

Osoba bł. Hanny Chrzanowskiej będzie nam towarzyszyć podczas tegorocznych rekolekcji dla służby zdrowia. Jest ona pięknym przykładem dla wszystkich posługujących w jakże ważnej dziedzinie, która odnosi się do doświadczenia osobistego krzyża w wyniku fizycznego cierpienia. Bł. Hanna podpowiada nam, jak być lepszym narzędziem Bożego miłosierdzia w świecie, który nie zawsze potrafi docenić wartość cierpienia połączonego […]

Read More →

Read More →

6-7 X 2018 r. – Rekolekcje dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa rozwija się dzięki uświęceniu tych, którzy podejmują stałą modlitwę w intencji wszystkich przedsięwzięć związanych z każdym duszpasterstwem w diecezji ełckiej. Zapraszamy do udziału w tych kolejnych rekolekcjach, w których będziemy rozważać nowe tematy biblijne nawiązujące, jak zawsze, do naszej katolickiej wiary, tradycji w duchu maryjnym.* *Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek […]

Read More →

Read More →

28-30 IX 2018 r. – Rekolekcje dla mężczyzn

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1:1) – to temat naszych tegorocznych rekolekcji dla mężczyzn. Pochylimy się nad zamysłem Boga dla katolickiego mężczyzny przez pryzmat życia i powołania św. Józefa. Będziemy odkrywać na nowo, w jaki sposób Duch Święty pragnie uzdolnić każdego mężczyznę do podjęcia wędrówki za Panem, […]

Read More →

Read More →

16 IX 2018 r. – Dzień skupienia dla świeckiego instytutu karmelitańskiego Elianum

Osoby należące do świeckiego karmelitańskiego instytutu Elianum uczestniczą w regularnych dniach skupienia dla pogłębienia swojej duchowości. We wrześniu tego rodzaju dzień skupienia będzie miał miejsce w Wigrach, aby pod opieką Matki Najświętszej Niepokalanej umocnić swoją przynależność do Chrystusa w ramach powołania do życia konsekrowanego w świecie.

Read More →

Read More →

Top