PRZETARGI I ZAMÓWIENIA

Informacje o wyniku zapytania ofertowego

Fundacja Wigry Pro informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 12 kwietnia 2018 r. na wykonanie robót budowlanych z trwałym wyposażeniem wystawienniczym oraz stworzeniem wystaw stałych na potrzeby realizacji projektu „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów” (nr Projektu POIS.08.01.00-00-0161/17) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa […]

Read More →

Read More →

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja Wigry Pro zaprasza zainteresowanych do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2018 r. na wykonanie robót budowlanych z trwałym wyposażeniem wystawienniczym oraz stworzeniem wystaw stałych na potrzeby realizacji projektu „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów” (nr Projektu POIS.08.01.00-00-0161/17) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata […]

Read More →

Read More →

Top