Slider

PROJEKTY UE

FOTORELACJA Z REALIZACJI PROJEKTU: „TURYSTYCZNIE NAD WIGRAMI – JUBILEUSZOWE SPOTKANIA”

„Turystycznie nad Wigrami – jubileuszowe spotkania” 28.07.2018r. : gra terenowa, zwiedzanie obiektu poklasztornego z opowieściami i legendami, koncert zespołu szantowego, pokazy rzemiosła, ognisko.     „Turystycznie nad Wigrami – jubileuszowe spotkania” 21.07.2018r.: rajd rowerowy, zwiedzanie obiektu poklasztornego z opowieściami i legendami, projekcja kina plenerowego.  

Read More →

Read More →

WIGRY – KU CHWALE NIEPODLEGŁEJ RP

WIGRY – KU CHWALE NIEPODLEGŁEJ RP

Projekt „Wigry – Ku Chwale Niepodległej RP” – dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Read More →

Read More →

FUNDACJA WIGRY PRO REALIZUJE PROJEKT PT. „KLASZTOR W WIGRACH JAKO SPUŚCIZNA KULTUROWA ZAKONU KAMEDUŁÓW”

FUNDACJA WIGRY PRO REALIZUJE PROJEKT PT. „KLASZTOR W WIGRACH JAKO SPUŚCIZNA KULTUROWA ZAKONU KAMEDUŁÓW”

  Fundacja Wigry Pro realizuje projekt pt. „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów” Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury – eremów górnych wraz z murami i zagospodarowaniem terenu wchodzących w skład zabytkowego Zespołu Klasztoru Kamedułów w Wigrach poprzez realizację kompleksowych prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich oraz rozwinięcie oferty kulturowej i edukacyjnej. […]

Read More →

Read More →

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SUWALSZCZYZNY

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SUWALSZCZYZNY

W KLASZTORZE POKAMEDULSKIM W WIGRACH (PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA BR.) w obecności znakomitych gości (władze kościelne, wojewódzkie i samorządowe) odbyło się Uroczyste podpisanie umów na dotację z działania 8.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (ochrona dziedzictwa kulturowego). 1. POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SUWALSZCZYZNY – beneficjent Fundacja Wigry PRO –  wartość projektu: 13 […]

Read More →

Read More →

ZGODA MINISTERSTWA NA INWESTYCJE W POKAMEDULSKIM KLASZTORZE W WIGRACH

ZGODA MINISTERSTWA NA INWESTYCJE W POKAMEDULSKIM KLASZTORZE W WIGRACH

  Siedem inwestycji z Podlaskiego – spośród piętnastu zgłoszonych przez Zarząd Województwa w ramach naboru nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego – otrzymało rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz ten wykaz projektów trafił do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiedzialne jest za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów. Projekty, które zostaną włączone do […]

Read More →

Read More →

Top