loga-unijne-3

PROJEKTY UE

POKAMEDULSKI KLASZTOR DAWNIEJ I DZIŚ

Film promocyjny prezentujący efekty realizacji projektu: Pokamedulski Klasztor w Wigrach Kolebką Dziedzictwa Narodowego Suwalszczyzny w ramach działania 8.3 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego 2014-2020

Read More →

Read More →

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SUWALSZCZYZNY

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SUWALSZCZYZNY

W KLASZTORZE POKAMEDULSKIM W WIGRACH (PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA BR.) w obecności znakomitych gości (władze kościelne, wojewódzkie i samorządowe) odbyło się Uroczyste podpisanie umów na dotację z działania 8.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (ochrona dziedzictwa kulturowego). 1. POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SUWALSZCZYZNY – beneficjent Fundacja Wigry PRO –  wartość projektu: 13 […]

Read More →

Read More →

ZGODA MINISTERSTWA NA INWESTYCJE W POKAMEDULSKIM KLASZTORZE W WIGRACH

ZGODA MINISTERSTWA NA INWESTYCJE W POKAMEDULSKIM KLASZTORZE W WIGRACH

  Siedem inwestycji z Podlaskiego – spośród piętnastu zgłoszonych przez Zarząd Województwa w ramach naboru nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego – otrzymało rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz ten wykaz projektów trafił do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiedzialne jest za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów. Projekty, które zostaną włączone do […]

Read More →

Read More →

Top