Slider

POIŚ

KLASZTOR W WIGRACH JAKO SPUŚCIZNA KULTUROWA ZAKONU KAMEDUŁÓW

“Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów”w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 CELEM PROJEKTU jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury – eremów górnych wraz z murami i zagospodarowaniem terenu wchodzącego w skład zabytkowego […]

Read More →

Read More →

Top