Category Archives: MIĘDZYPOKOLENIOWE KULTYWOWANIE TRADYCJI

W dniu 02 – 03.12.2022r., w ramach projektu “Międzypokoleniowe kultywowanie tradycji” realizowanego przez Fundację Wigry Pro, w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyło się zwiedzanie kompleksu poklasztornego z przewodnikiem. Zwiedzanie w ramach programu  Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów międzypokoleniowych Najbliższe już lada dzień

 

09-10.12 – WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
Miejsce: Galeria Duża
Czas: 11:00 – 15:00
Zgłoszenia do 08.12.2022r

09-10.12 – WARSZTATY Z OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH
Miejsce: Galeria Duża
Czas: 11:00 – 15:00
Zgłoszenia do 08.12.2022r

 

Udział jest BEZPŁATNY
Ilość miejsc ograniczona, dlatego zapisz się już dziś

 

WIĘCEJ INFORMACJI O WARSZTATACH ORAZ ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ TELEFONICZNE DO RECEPCJI 87 566 24 99 LUB 508 146 007 

Przedział wiekowy nieograniczony, zapraszamy wszystkich chętnych od dziecka do seniora

 “Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki”

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów międzypokoleniowych 🙂
Najbliższe już lada dzień 🙂
 
 
02-03.12 – WARSZTATY KULINARNE Z DAŃ REGIONALNYCH
Miejsce: Refektarz Domu Królewskiego
Czas: 10:00 – 14:00
Zgłoszenia do 01.12.2022r
 
02-03.12 – WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
Miejsce: Galeria Mała
Czas: 10:00 – 14:00
Zgłoszenia do 01.12.2022r
 
 
Udział jest BEZPŁATNY
 
Ilość miejsc ograniczona, dlatego zapisz się już dziś 🙂
 
WIĘCEJ INFORMACJI O WARSZTATACH ORAZ ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ TELEFONICZNE DO RECEPCJI 87 566 24 99 LUB 508 146 007
 
 
Przedział wiekowy nieograniczony, zapraszamy wszystkich chętnych od dziecka do seniora 🙂
 
“Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki”

Międzypokoleniowe kultywowanie tradycji.

Projekt skierowany jest na budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami. Budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Promocji społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki. Rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach.Podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami oraz budowanie wiedzy społeczeństwa oraz przygotowanie seniorów i osób młodych do wzmacniania trwałych relacji międzypokoleniowych. Kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych. Upowszechnianie ich pozytywnego wizerunku, zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności. Przyczynienie się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie zagospodarowania ich czasu wolnego. Rozwijanie kompetencji społecznych, wiedzy, umiejętności, postaw wobec starości u osób w każdym wieku.

  1. Organizator przedsięwzięcia: Fundacja Wigry Pro w Wigrach.
  2. Miejsce realizacji: Pokamedulski Klasztor w Wigrach.
  3. Termin realizacji-przełom XI. – XII.2022r.
  4. Planowany przebieg Zadania: Promocja projektu, przygotowanie podstrony internetowej, realizacja 5 warsztatów zawierających działania, które będą skierowane do 100 osób starszego i młodego pokolenia. Będą to warsztaty kulinarne cz. I i II, rękodzielnicze, tworzenia albumów i kartek okolicznościowych oraz tworzenia wszelakich ozdób bożonarodzeniowych. 

Wszystkie wydarzenia zawarte w projekcie wpisują się w cel konkursu, ponieważ są wydarzeniami wspierającymi międzypokoleniową integrację osób starszych z osobami młodymi. Będą służyć wzrostowi świadomości kulturowej i historycznej osób biorących w nich udział. Niniejsze wydarzenie będzie miało bardzo pozytywny wpływ na ciągłość działań budujących kulturalną, historyczną, edukacyjną i patriotyczną postawę młodego i starszego społeczeństwa. Zadanie jest wartościowe z punktu widzenia społecznego oraz uwzględnia politykę zrównoważonego rozwoju i równość szans.

loga-unijne-1