MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI “EREM”

Międzynarodowy Plener Malarski “Erem” z okazji Jubileuszowego Roku prof. Andrzeja Strumiłły.

Wezmą w nim udział zaproszeni goście z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Plener potrwa 10 dni od 6 do 16 września. Jego zakończeniem będzie wernisaż powstałych prac połączony z XVIII Spotkaniem Środowisk Twórczych Diecezji Ełckiej.

Serdecznie Zapraszamy.

Zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym Wigry PRO SPORT 2017 szlakiem turystycznym Wigierskiego Parku Narodowego.

ZAPISY:
drogą telefoniczną (875662499) lub mailową (recepcja@wigry.pro) do 11 sierpnia 2017 roku.
Przy rejestracji należy podać Imię , Nazwisko, oraz nr PESEL do ubezpieczenia.

Koniecznie zabierz ze sobą:
– rower
– wodę
– suchy prowiant

Do zobaczenia

Fundacja Wigry Pro, powołana do wzbogacenia życia kulturalnego na terenie Zespołu Poklasztornego Kamedułów nad jeziorem Wigry, będącego w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II Centrum Ewangelizacji i Pielgrzymowania, przy współpracy z Panem Andrzejem Strumiłło organizuje:

Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pt. „EREM”
w terminie 6-16.09.2017r. który odbędzie się w klasztorze wigierskim.

Na zakończeniem pleneru odbędzie się wystawa powstałych prac w połączeniu z XVIII Diecezjalnym Spotkaniem Środowisk Twórczych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

loga-unijne-1