Materiał z kolejnego wydarzenia, które odbyło się w Wigrach w Klasztorze Pokamedulskim. Kolejny koncert o tematyce niepodległościowej tym razem chóru, orkiestry kameralnej i solistów pod dyrygenturą Pana Grzegorza Bogdana, w ramach projektu “Wigry – Śladami Historii”, współfinansowanego ze środków Programu Niepodległa na lata 2017-2022.