REKOLEKCJE

2-4 lutego 2018 r. – Kurs przedmałżeński dla narzeczonych. „Duch, który umacnia miłość”

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa ma być czasem łaski danym narzeczonym przez Ducha Świętego. Jego dary otrzymane w sakramencie bierzmowania i pogłębione przez modlitwę i współpracę z Bożą łaską pomagają młodej parze w realizowaniu swojego małżeńskiego powołania do świętości. W tym dążeniu dom rodzinny Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie staje się punktem odniesienia […]

Read More →

Read More →

16-23 lutego 2018 r. – Rekolekcje dla sióstr zakonnych. „Wstań, idź do Niniwy”

Podejmując jako temat przewodni słowa „Wstań, idź do Niniwy”, rekolekcje dla sióstr zakonnych w formie Lectio Divina w pokamedulskim klasztorze w Wigrach bazują w tym roku na Księdze Jonasza. Podkreślając konieczność zawierzenia swego życia Niepokalanej Matce Chrystusa i umacniając się mądrością świętych, rekolekcje stanowią duchową wędrówkę po ścieżce powołania zakonnego przez pryzmat doświadczeń proroka Jonasza. […]

Read More →

Read More →

16-18 marca 2018 r. – Rekolekcje dla małżeństw. „Abram udał się w drogę…i zabrał…ze sobą swoją żonę Saraj (Rdz 12,4.5)

O ile zapoznanie się z życiem patriarchów Izraela – Abrahama, Izaaka i Jakuba – często służy pogłębieniu wiary, o tyle rzadko zwraca się uwagę na fakt, że każdy z tych patriarchów żył w małżeństwie, którego cechy mogą być drogowskazem dla współczesnych małżonków. Mężczyzna i kobieta, którzy stają się mężem i żoną mogą dążyć do szczęścia, […]

Read More →

Read More →

13-15 kwietnia 2018 r. – Rekolekcje dla osób poranionych. „Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca” (Rdz 12,1)

Abraham musiał się zmierzyć z bolesnymi doświadczeniami, które dla nas stanowią drogowskaz i pomoc. Przejście przez ścieżkę życia za przewodnictwem Abrahama może pomóc w odkryciu, że zranienia nie muszą nas ograniczać, lecz mogą nam pomóc wzrastać w łasce i świętości. Święty Jan Paweł II podkreślając związek między wiarą Abrahama a wiarą Najświętszej Maryi Panny wskazał […]

Read More →

Read More →

4-6 maja 2018 r. – Kurs przedmałżeński dla narzeczonych.

*Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Stefański, urodzony w Izraelu, kapłan diecezji ełckiej, biblista, były wieloletni ojciec duchowny kleryków oraz wykładowca Pisma świętego i języka hebrajskiego. Obecnie posługuje jako kierownik duchowy i zajmuje się formacją rekolekcyjną oraz biblijną w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. **W ciągu roku jest zawsze możliwość indywidualnego kierownictwa duchowego.   […]

Read More →

Read More →

11-13 maja 2018 r. – Rekolekcje dla Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa jest zapleczem modlitewnym dla wszystkich dzieł podejmowanych przez diecezję ełcką. Włączenie się w to duchowe dzieło jest też okazją do wzrostu w przyjaźni z Chrystusem w duchu maryjnym. Nieustanna nowenna modlitwy jest pomocą w codziennym powrocie do Wieczernika w celu umocnienia się darami Ducha Świętego, które są w nas od […]

Read More →

Read More →

1-3 czerwca 2018 r. – Rekolekcje o rozeznaniu woli Bożej. „Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują” (Ps 111:10)

Życie przynosi liczne wezwania. Wszyscy stajemy przed koniecznością dokonania ważnych decyzji i wyborów. Jak to uczynić? Jak rozeznać swoje powołanie? Jak podejmować decyzje życiowe? Odpowiedź na te pytania nie jest poza naszym zasięgiem, bo Pan Jezus uczynił nas dziećmi Boga Ojca przez Chrzest święty, umocnił nas darami Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania i dał nam […]

Read More →

Read More →

2.01 / 6.02 / 6.03 / 3.04 / 8.05 / 5.06.2018r.- Wtorki z Biblią

Od czasu pontyfikatu świętego Jana Pawła II Pismo święte cieszy się co raz większym zainteresowaniem wśród wiernych. Adhortacja Benedykta XVI o słowie Bożym (Verbum Domini) oraz jego arcydzieło Jezus z Nazaretu utwierdzają nas w przekonaniu, że w słowie Bożym posiadamy niewyczerpalny skarb, który pomaga nam lepiej zrozumieć, jaki jest sens i cel naszego życia. Ten […]

Read More →

Read More →

22-24 września 2017 r. – Rekolekcje dla osób poranionych

Często dostrzega się w osobie Abrahama obraz człowieka ufającego Bogu bez granic. Zapomina się jednak, że Abraham musiał się zmierzyć z bolesnymi doświadczeniami, które dla nas stanowią drogowskaz i pomoc w życiu obfitujące w krzyże. Dla tych, którzy doznali różnego rodzaju zranień, przejście przez ścieżkę życia za przewodnictwem Abrahama może służyć jako pomoc w odkryciu, […]

Read More →

Read More →

10-12 lutego 2017 r. – Rekolekcje dla małżeństw: „Idźcie i głoście”!

Słowa Idźcie i głoście będące hasłem nowego Roku Duszpasterskiego 2016/2017 nawiązują do zadania wynikającego z Sakramentu Chrztu Świętego i realizowanego w świecie przez dary Ducha Świętego otrzymane w Sakramencie Bierzmowania. Małżeństwo jako jeden z kolejnych Sakramentów i jako dar Boży dla świata staje się miejscem, gdzie dary Ducha Świętego mogą się rozwijać i poruszyć innych, […]

Read More →

Read More →

Top