PRZETARGI I ZAMÓWIENIA

Informacje o rozstrzygnięciu przetargu

Fundacja Wigry Pro jako jako Zamawiający zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego na wykonanie robót budowlanych z wyposażeniem oraz opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji projektu „Pokamedulski Klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny” (Nr Projektu WND-RPPD.08.03.00-20-0062/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej  Działania […]

Read More →

Read More →

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja Wigry Pro zaprasza zainteresowanych do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 grudnia 2016 r. na wykonanie robót budowlanych z wyposażeniem oraz opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji projektu „Pokamedulski Klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny” (Nr Projektu WND-RPPD.08.03.00-20-0062/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi […]

Read More →

Read More →

Top